Bestelknop met betalingsverplichting – de oplossing voor deze conversie killer

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog

Vanaf 13 juni 2014 krijgt iedere webshop te maken met nieuwe Europese wetgeving. Door de implementatie van de Europese richtlijn ‘consumentenrechten’ hebben consumenten door heel Europa straks dezelfde rechten als het gaat om koop op afstand. Er zijn een aantal in het oog springende veranderingen die ook impact gaan hebben op uw webshop.

Volgens het wetsvoorstel dient een webshop zijn elektronische bestelproces zo in te richten dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Als gebruik wordt gemaakt van een knop, aldus het wetsvoorstel, dan moet ook op goed leesbare wijze de aanvaarding van een betalingsverplichting jegens de handelaar blijken:

“Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare wijze aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. De enkele zinsnede “bestelling met betalingsverplichting” wordt aangemerkt als een dergelijke ondubbelzinnige verklaring.”

Bestel met betalingsverplichting
Op diverse plekken op het internet zie ik al implementaties van bestelbuttons met daarin teksten als “bestelling met betalingsverplichting”, “bestel met betalingsverplichting” of “bestelling afronden met betaalplicht”. Dit soort teksten zullen consumenten kunnen afschrikken, zeker in het begin. Dit soort bestelbuttons zie ik dan ook als echte conversie killers. Maargoed, er moet wel worden voldaan aan de regelgeving, wat te doen? Kan dat niet anders?

Button niet aanpassen, maar een andere oplossing om te voldoen aan de wet
Na diverse A/B-testen wil ik natuurlijk niet sleutelen aan een nieuwe button. Althans, met de webwinkels Vechtsportwinkel.com, Boxershorts4u.com, Ondergoed4u.nl in ieder geval niet. Maar ik wil wel graag dat mijn webwinkel voldoet aan de eisen en wetten. Dus.. wat is er bedacht? Heel simpel.. Om een bestelling te plaatsen moeten ook altijd algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Is het niet een stuk eenvoudig om aan de tekst “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” een stuk tekst toe te voegen “en plaats een bestelling met betaalverplichting”?

En dat is precies wat we hebben gedaan. Ik ben van mening dat veel webwinkels de suggesties veel te letterlijk nemen. De soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Is een knop met ‘bestelling met betalingsverplichting’ nodig? Jazeker, tenzij u als winkelier op een andere manier in niet voor misverstand vatbare termen en op goed leesbare wijze aan kunt tonen dat de consument de bestelling bevestigt en moet gaan betalen. En dat kan eenvoudig met de gesuggereerde oplossing!

Bestelknop met betalingsverplichting - de oplossing voor deze conversie killer

Naast deze wijzigingen dient u als webshop eigenaar ook rekening te houden met een aantal andere wijzigingen. Ik heb ze even kort onder elkaar gezet.

Bedenktermijn verlengd
De bedenktermijn waarin de consument, zonder opgaaf van reden, een online gekocht product mag terugsturen wordt verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Bij verkoop van producten die niet kunnen worden geretourneerd, zoals e-books of apps, moet de consument vóór het bevestigen van zijn bestelling expliciet verklaren dat hij weet dat de koopovereenkomst niet kan worden herroepen.

Termijn van terugbetalingen verkort
Terwijl de bedenktermijn wordt verlengd voor consumenten krijgt u minder tijd om de koopsom van een geretourneerd product terug te betalen. Voorheen was de termijn hiervoor 30 dagen, dit zal terug gebracht worden naar 14 dagen. Wel mag u wachten met terug betalen totdat u het product daadwerkelijk heeft ontvangen. Ontvangt u het product pas op dag 15, dan hoeft u ook pas op dag 15 het bedrag terug te storten. Ontvangt u een product na 5 dagen, dan heeft u nog het recht om tot dag 14 te wachten met terugstorten.

Doorberekenen kosten voor betaalmethoden
De kosten voor het gebruik van een bepaalde betaalmethode worden soms doorberekend aan de consument. Soms zijn dit willekeurige bedragen en soms zijn dit daadwerkelijke kosten. In de nieuwe wet is opgenomen dat enkel de daadwerkelijke kosten van de betaalmethode doorberekend mogen worden. Belangrijke eis daarbij is, is dat de consument tijdig wordt geïnformeerd over de bijkomende kosten, hij moet weten dat de kosten er zijn en wat de hoogte daarvan is.

Uiteraard zijn er nog veel meer kleine lettertjes, maar dit zijn in de kern de belangrijkste wijzigingen. Hier is al genoeg over geschreven verder. Maar ik hoop dat u wat heeft gehad aan de suggestie voor de bestelbutton. Succes met de implementatie met de wijzigingen om uw webwinkel te laten voldoen aan de nieuwe regels. Goede zaken gewenst!

Mocht u hulp en ondersteuning nodig hebben, dan weet u mij altijd te vinden.