Patenten en octrooien opzoeken

  • Berichtcategorie:Blog

Eureka! Je wordt wakker en hebt iets nieuws bedacht, een invulling van een latente behoefte of een simpele methode om het leven makkelijker, schoner of beter te maken. Top! Super idee! Waarom heeft niemand anders dit nog bedacht, of he.. wacht eens even, misschien heeft iemand het al bedacht? En dan? Hoe kom ik daar achter?

Als creatief, commercieel en vrij denker is mij dit al meerdere malen overkomen. Hoe geraak je van euforie naar realiteit? Er zijn een aantal octrooidatabanken online beschikbaar die gehele octrooidocumenten met tekst en tekeningen bevatten. Mijn advies is dan ook om in steekwoorden op te schrijven (Nederlands en Engels) wat jouw briljante idee is. Vervolgens kan je met deze steekwoorden gaan zoeken in de patent en octrooi databases. En dat zijn er nogal wat. Dus wil je graag weten of jouw uitvinding nog nieuw is, zoek dan zeker eerst in de octrooidatabanken. Elke octrooiverlenende instantie houdt een register bij waarin de status van verleende octrooien staat.

Voor het zoeken van octrooien zijn diverse databanken beschikbaar. Hieronder een overzicht van de databases die patenten en octrooien bevatten:

Persoonlijk start ik altijd bij de Google patent search. Je vindt hier gewoon snel meer treffers op de steekwoorden. Daarnaast linkt Google ook door naar de bronnen zoals Patentscope en Espacenet. Niets gevonden in de Google patent search dan mag je alvast in je handen wrijven. Tot nu toe heb ik wel bijna altijd iets gevonden wat in de buurt kwam van mijn oorspronkelijke ideeën (helaas). Vervolg je zoektocht in de andere databases en maak kopieën van gelijkwaardige of vergelijkbare ideeën / patenten.

Shit het idee bestaat al, wat nu?

Wanneer je een octrooi of patent op een vergelijkbaar idee hebt gevonden en je nog steeds achter het concept staat dan moet je uitvinden wat de rechten zijn van de octrooihouder. Door onderzoek in het register kan je de vraag beantwoorden of het octrooi is verleend, of deze nog geldig is en wanneer de techniek vrij kan worden toegepast.

Vervolgstappen

Nadat je een beetje deskresearch hebt gedaan is het verstandig om een werkbaar concept te maken en een gesprek aan te vragen met een octrooi-adviseur. Deze kunnen de door jouw gevonden informatie beter interpreteren en een diepergaand onderzoek doen. De octrooi-adviseurs hebben een geheimhoudingsplicht en zijn te vinden in het pand van de Kamers van Koophandel. Je kan ze bereiken op 088 – 042 42 42.

Succes met het uitwerken van je uitvinding. Als je nog commerciële ondersteuning nodig hebt of hulp bij het opstellen van een business plan voor het aantrekken van durf investeerders, schroom niet contact te zoeken met mij!