Instellen hostname in Ubuntu 12.04

  • Berichtcategorie:Blog

Na een verse installatie van het Ubuntu 12.04 besturingssysteem is het verstandig om de hostname op de juiste manier te configuren. Als voorbeeld gebruik ik hier de hostname “akira” als subdomein van ingteractive.com. Die doe je in de shell met het commando :

IP=`ip addr show eth0 | grep 'inet ' | awk '{print $2}' | sed -e 's,/.*,,'` sed -i -e "s/^127.0.1.1.*/$IP akira.ingeractive.com akira/"  /etc/hosts cat /etc/hosts hostname --fqdn dig `hostname --fqdn` @8.8.8.8

All done!