Fout bij Plesk upgrade / bind9

  • Berichtcategorie:Blog

Een van de webservers die ik in beheer heb draait op Ubuntu 12.04 LTS en heeft daarnaast Plesk 11.5.30 als control panel. Bij het updaten van Plesk kreeg ik onlangs een foutmelding dat de upgrade niet was gelukt. Probleem leek (wederom) de bind9 DNS service te zijn.

Krijg je ook een foutmelding bij de upgrade van je Plesk Control panel? En lijkt bind9 de oorzaak? Na het voeren van een upgrade commando (apt-get upgrade bind9) zou je onderstaande mededeling kunnen krijgen:

Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following packages have been kept back:
linux-generic linux-image-generic mysql-client-5.5 mysql-server-5.5
mysql-server-core-5.5
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Setting up bind9 (1:9.8.1.dfsg.P1-4ubuntu0.7) …
* Starting domain name service… bind9                                 [fail]
invoke-rc.d: initscript bind9, action “start” failed.
dpkg: error processing bind9 (–configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
bind9
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Om dit op te lossen zou je twee commando’s moeten uitvoeren:

> sudo apt-get remove –purge bind9

hiermee verwijder je het bind9 package. Vervolgens opnieuw installeren met het commando :

> apt-get install bind9

Als het goed is gaat de installatie nu wel goed en kan Bind9 weer worden gestart.